Polityka prywatności

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marketing Heroes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Deszczowa 58, 53-024 Wrocław,

NIP: 8992920451, REGON: 521504616, zwany w dalszej części „MARKETING HEROES”. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@psychologiarelacji.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, które MARKETING HEROES uzyskuje od użytkowników. MARKETING HEROES prosi o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, celem przyswojenia zasad oraz procedur dotyczących danych i ich przetwarzania.

 

§ 2

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

MARKETING HEROES nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W kwestiach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z MARKETING HEROES.

 

§ 3

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług serwisu www.psychologiarelacji.pl zwanego w dalszej części „psychologiarelacji.pl” MARKETING HEROES przetwarza Pana/Pani dane osobowe – w niżej wskazanych celach. Podajemy je poniżej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Dla celu odbierania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

Dla celu marketingu i remarketingu przetwarzamy dane zbierane przez narzędzia pozwalające śledzić czynności, jakie podjął Pan/Pani podczas korzystania z serwisu, a to:

Facebook Pixel,

Google Ads,

Google Analytics;

W tym zakresie przetwarzanie ma swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

W celu przesyłania newslettera (wiadomości zawierającej informację handlową) przetwarzamy dane osobowe w postaci Pana/Pani adresu e-mail. Podstawą takiego przetwarzania danych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w przypadku wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

 

§ 4

PLIKI COOKIES

psychologiarelacji.pl wykorzystuje pliki „cookies”, czyli krótkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Pana/Pani komputrze, telefonie, tablecie, bądź też innym urządzeniu. Podobne działania stosowane są przez większość funkcjonujących stron internetowych. Mogą one być odczytywane przez system MARKETING HEROES, a także systemy należące do innych podmiotów, z których korzystamy, a to Google (szerzej § 5) oraz Facebook (szerzej § 6).

Informacje gromadzone w plikach „cookies” dotyczą Pana/Pani adresu IP, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki, używanego języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, jak również informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki „cookies” spełniają różne funkcje na stronie internetowej. Przykładowe z nich MARKETING HEROES wymienia poniżej:

poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej – dzięki plikom „cookies” psychologiarelacji.pl działa sprawniej i ułatwione zostaje korzystanie z funkcji strony psychologiarelacji.pl, a to dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi wizytami na niej. Ułatwia to również poruszanie się Pana/Pani pomiędzy poszczególnymi podstronami;

stan sesji – w plikach „cookies” zapisywane są informacje o sposobie korzystania przez Pana/Panią ze strony psychologiarelacji.pl. Dotyczyć one mogą także najczęściej odwiedzanych podstron. Umożliwiają również identyfikację błędów na nich wyświetlanych. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia komfortu przeglądania stron;

tworzenie statystyk – dzięki plikom „cookies” możliwe jest dokonywanie analizy sposobu korzystania przez Pana/Panią ze strony psychologiarelacji.pl. Ułatwia to prace nad personalizacją strony internetowej. Do monitoringu strony oraz tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia firmy Google Ads (§ 5), Google Analytics (§ 6) Facebook Pixel (§ 7); 

korzystanie z funkcji społecznościowych – pliki „cookies” umożliwiają polubienie naszego fanpage’u na tym portalu bezpośrednio z poziomu strony psychologiarelacji.pl.

marketingowe - służą przekazaniu Panu/Pani bardziej zindywidualizowanej oferty, która

z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje (więcej informacji o plikach „cookies” marketingowych znajdą Państwo w § 8);

MARKETING HEROES informuje, że wiele z plików „cookies” jest zanonimizowane – MARKETING HEROES nie jest w stanie na ich podstawie ustalić Pana/Pani tożsamości bez posiadania dodatkowych danych.

Pana/Pani przeglądarka internetowa prawdopodobnie domyślnie zezwala na wykorzystywanie plików „cookies” w Pana/Pani urządzeniu. Z tego też powodu przy pierwszej wizycie w serwisie prosimy o wyrażenie zgodny na użycie „cookies”. W przypadku gdyby Państwo nie życzyli sobie wykorzystania plików „cookies” podczas korzystania ze strony psychologiarelacji.pl, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Polegać to może na całkowitej blokadzie tych plików bądź żądaniu powiadomienia o każdorazowym zapisaniu takich plików na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

Wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików „cookies” może spowodować niedogodności przy korzystaniu ze strony psychologiarelacji.pl. Polegać może to między innymi na konieczności każdorazowego logowania się, czy też braku możliwości polubienia naszego fanpage’u na portalu Facebook czy Instagram, bezpośrednio z pozycji serwisu.

Z poziomu psychologiarelacji.pl mogą Państwo zmienić ustawienia plików „cookies” w zakładce Ustawienia cookies.

 

§ 5

GOOGLE ADS

Google Ads jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy pomocy Google Ads MARKETING HEROES promuje psychologiarelacji.pl w wynikach wyszukiwania, jak również na stronach osób trzecich. MARKETING HEROES wykorzystuje także narzędzia marketingowe. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes  postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Odwiedzając stronę psychologiarelacji.pl automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu plik „remarketing cookie” firmy Google, który dzięki pseudonimowemu identyfikatorowi oraz w oparciu o odwiedzane strony, umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych w oparciu o Google Ads następuje tylko i wyłącznie wówczas gdy wyrażona została przez Pana/Panią zgoda wobec Google na łączenie historii przeglądania oraz użycia aplikacji z Pana/Pani kontem i na wykorzystanie informacji z Pana/Pani konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

Jeśli w Pana/Pani przypadku będzie Pan/Pani zalogowana podczas wizyty na stronie psychologiarelacji.pl w platformie Google, Google wykorzysta wówczas Pana/Pani dane razem z danymi Google Ads, celem stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Goole łączy tymczasowo Pana/Pani dane osobowe z danymi Goole Ads, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na terenie USA, stąd też Google przystąpiło do programu EU-US-Privasy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa UE (RODO).

MARKETING HEROES informuje, iż Komisja Europejska stwierdziła, odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (np. Google).

Możliwym jest dezaktywowanie przez Pana/Panią „cookies” wykorzystywanych do remarketingu w ramach ustawień Pana/Pani konta Google pod adresem https://adssettings.google.com.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach Google Ads, pod adresem https://policies.google.com/privacy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

 

§ 6

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics jest narzędziem analyticznym udostępnianym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

MARKETING HEROES wyjaśnia, iż narzędzie Google Analytics korzysta z plików „cookie”, które w następnej kolejności są zapisywane na Państwa urządzeniu (np. laptop) co pozwala na dokonanie analizy korzystania przez Pana/Panią z psychologiarelacji.pl

Analiza o której mowa w ust. 2 umożliwia sprawdzenie skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, sposób korzystania z psychologiarelacji.pl a także optymalizację wyglądu produktów bądź usług dostępnych na psychologiarelacji.pl

Pliki „cookies” generowane przez narzędzie Google Analytics mają charakter indywidualny – nie jest możliwym wykorzystanie zapisanie takiego pliku „cookie” na innej stronie, która również korzysta z Google Analytics.

MARKETING HEROES informuje, że dane wskazane w ust. 3 przekazywane są na serwer Google i tam dalej są przechowywane.

Pana/Pani adres IP przekazywany przez przez przeglądarkę internetową z której Pan/Pani korzysta ze względu na wykorzystywanie Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji odnośnie warunków usług Google Analytics, a także polityki pryatności Google Analytics, znajdą Państwo na następujących stronach: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

§ 7

FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel jest narzędziem marketingowym udostępnianym przez serwis Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Przy pomocy Facebook Pixel MARKETING HEROES kieruje do Pana/Pani reklamy związane z psychologiarelacji.pl w serwisie Facebook. Działania w powyższym zakresie realizowane są w oparciu o uzasadniony prawnie interes w postaci marketingu własnych produktów bądź usług.

Dla celów marketingowych na stronie psychologiarelacji.pl używany jest Facebook Pixel, dzięki któremu MARKETING HEROES gromadzi informacje o Pana/Pani korzystaniu ze strony psychologiarelacji.pl, w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób dane, przekazywane są do serwerów Facebook w USA, a następnie tamże przechowywane.

Do gromadzonych w ramach Facebook Pixel informacji, zaliczyć należy podstrony jakie Pan/Pani przegląda w ramach serwisu psychologiarelacji.pl; przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisy, źródło z którego Pan/Pani przechodzi do naszego serwisu; czas spędzony przez Pana/Panią na serwisie oraz na jego podstronach; przedział wieku, w którym Pan/Pani się znajduje; Pana/Pani płeć; Pana/Pani zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci; przybliżoną Pana/Pani lokalizację ograniczoną do miejscowości.

Dane zbierane przy pomocy Facebook Pixel, a opisane w ust. 3 są anonimowe, niemniej jednak serwis Facebook może łączyć zebrane informacje z innymi danymi o Panu/Pani, które zgromadził w ramach korzystania przez Pana/Panią z serwisu Facebook, aby następnie wykorzystać do swoich własnych celów (w tym także do celów marketingowych).

Działania Facebook opisane w § 6 ust. 4 nie są zależne od MARKETING HEROES. 

W Facebook Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się na terenie USA, stąd też Facebook przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa UE (RODO).

MARKETING HEROES informuje, iż Komisja Europejska stwierdziła, odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield (np. Facebook).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania.

 

§ 8

PROFILOWANIE – COOKIES MARKETINGOWE

Mając na względzie treść art. 13 ust. 2 lit. f RODO, MARKETING HEROES informuje, że podlega Pan/Pani Profilowaniu, co polega na instalowaniu w urządzeniu użytkownika plików „cookies” marketingowych”/

Jako profilowanie, art. 4 ust. 4 RODO definiuje, dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

MARKETING HEROES informuje, że profilowanie o którym mowa w ust. 2, służy wyłącznie celom marketingowym, które służą przekazaniu Panu/Pani bardziej zindywidualizowanej oferty, która z większym prawdopodobieństwem Pana/Panią zainteresuje.

Zindywidualizowana oferta, o której mowa w ust. 3 może dotyczyć w szczególności prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy rabatów dotyczących produktów lub usług MARKETING HEROES dostosowanych do Pana/Pani preferencji.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych opartych na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawni uzasadnionych interesów realizowanych przez MARKETING HEROES, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

MARKETING HEROES podkreśla, że profilowanie nie skutkuje podejmowaniem przez Pana/Panią decyzji wywołujących skutki prawne bądź wpływających na Pana/Panią w podobnie istotny sposób.

Jeżeli chce Pan/Pani aby MARKETING HEROES zaprzestało zbierania informacji na podstawie marketingowych plików „cookies” wystarczy, że usuną je Państwo ze swojego urządzenia. Po ponownym wejściu na strone www.psychologiarelacji.pl, możecie zostać Państwo ponownie poproszeni o podjęcie decyzji w sprawie plików „cookies” marketingowych.

Pod tym adresem, może Pan/Pani sprawdzić czy wyrażają Państwo zgodę na profilowanie reklam w Internecie: https://adssettings.google.com/authenticated.

MARKETING HEROES informuj, że pliki „cookies” marketingowe są ważne maksymalnie 2 lata, licząc od momentu ich instalacji. 

 

§ 9

PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażonej przez Pana/Panią zgodzie, w każdym czasie istnieje możliwość jej cofnięcia.

Cofnięcie zgody może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:

wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do MARKETING HEROES na adres kontakt@psychologiarelacji.pl

przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres MARKETING HEROES.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody MARKETING HEROES ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, a jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§ 10

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem korzystania z serwisu psychologiarelacji.pl.

Abym możliwe było otrzymywanie newslettera konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail. Bez tego MARKETING HEROES nie jest w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie psychologiarelacji.pl.

Abym możliwe było przesłanie zapytania ofertowego i otrzymania odpowiedzi na nie, konieczne jest podanie przez Pana/Panią adresu e-mail bądź numeru telefonu. Bez tego MARKETING HEROES nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Abym możliwe było przesyłania otrzymywanie newslettera w formie SMS, konieczne jest podanie przez Pana/Panią numertu telefonu. Bez tego MARKETING HEROES nie jest w stanie przesłać informacji handlowej o serwisie psychologiarelacji.pl w tej formie.

Aby możliwe było korzystanie przez Pana/Panią z serwisu psychologiarelacji.pl bez konieczności każdorazowego logowania się przy przechodzeniu na kolejne podstrony oraz posiadania możliwości polubienia fanpage’u psychologiarelacji.pl na portalu Facebook bezpośrednio ze strony psychologiarelacji.pl, konieczne jest wyrażenie przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.

 

§ 11

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podobnie do większości firm, w swojej działalności MARKETING HEROES korzysta z pomocy innych usługodawców. Niekiedy wiąże się to z koniecznością przekazania Pana/Pani danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane naszym partnerom biznesowym, a to:

BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000;

PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 30134506800000;

KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 30087843700000;

W przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność lub obowiązek po stronie MARKETING HEROES przekazania danych osobowych. Obecnie MARKETING HEROES nie jest w stanie przewidzieć, w jakich sytuacjach mogłoby to nastąpić. MARKETING HEROES zapewnia jednak, iż każdy taki przypadek będzie poddany dokładnej analizie, w celu wyeliminowania sytuacji udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

 

§ 12

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

MARKETING HEROES informuje, iż Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§ 13

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane przetwarzane są jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Następnie zostaną ode nieodwracalnie usunięte.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są przez MARKETING HEROES do czasu odwołania zgody – w odniesieniu do adresu e-mail oraz numeru telefonu przetwarzanych w celu wysyłania newslettera. Po upływie określonego czasu możemy zwrócić się do Pana/Pani w celu potwierdzenia zgody na dalsze przetwarzanie.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym MARKETING HEROES rozpoczęło przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z  tzw. prawa do bycia zapomnianym, takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

 

§ 14

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

MARKETING HEROES informuje, że posiada Pana/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;

Zawsze może Pan/Pani skontaktować się z MARKETING HEROES. celem ustalenia jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz jakie jest ich pochodzenie. W określonych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam danych osobowych w poszechnie używanym oraz ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego bądź wystąpić o przeniesienie Państwa danych osobowych do dowolnej, wybranej przez Pana/Panią osoby trzeciej.

sprostowania danych osobowych;

W momencie ustalenia przez Pana/Panią, iż posiadane przez MARKETING HEROES Państwa dane osobowe są błędne, nieaktualne, niepełne bądź nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zgłoszenia żądania ich uzupełnienia lub poprawienia

usunięcia danych osobowych;

W każdej chwili mogą Państwo żądać od MARKETING HEROES usunięcia przechowywanych danych osobowych. Niemniej jednak w niektórych przypadkach może to być niemożliwe

np. w celu obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

W każdej chwili, kontaktując się z MARKETING HEROES może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one zbędne do celów przetwarzania.

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykorzystywania Państwa danych osobowych. Więcej informacji co do sposobu wniesienia sprzeciwu oraz procedury, znajdą Państwo w ust. 4 i następnych

przenoszenia danych osobowych.

MARKETING HEROES szanuje Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań, aby ułatwić ich realizację.

Wymienione uprawnienia nie są absolutne. Mogą zaistnieć sytuacje, w których MARKETING HEROES będzie zmuszone do odmowy ich realizacji lub zaproponowania innego rozwiązania niż to, które jest przez Pana/Panią proponowane. Odmowa realizacji Pana/Pani żądania może nastąpić tylko po jego wnikliwej analizie i wyłącznie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia działania zgodnego z prawem.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych osobowych. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli MARKETING HEROES wykaże, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które mają charakter nadrzędny

w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani realizować poprzez:

wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do MARKETING HEROES na adres kontakt@psychologiarelacji.pl

lub

wysłanie oświadczenia pismem na adres MARKETING HEROES.

 

§ 15

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez wiadomość e-mail, o ile został ona przez Pana/Panią podany. W przypadku braku podania danych umożliwiających nam kontakt z Panem/Panią, informacje

o zmianach Polityki Prywatności będą dostępne w następujący sposób:

na stronie psychologiarelacji.pl;

poprzez zwrócenie się z prośbą o ich przesłanie pod adres e-mail kontakt@psychologiarelacji.pl;

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2022.